Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Porady » Czy trzeba ubezpieczyć samochód którym się nie jeździ?

Czy trzeba ubezpieczyć samochód którym się nie jeździ?

czy trzeba ubezpieczyć samochód którym się nie jeździ

Nawet jeśli samochód nie jest użytkowany, jego właściciel musi posiadać ubezpieczenie OC

Wielu właścicieli samochodów zastanawia się, czy pojazd, który nie jest użytkowany, musi mieć ubezpieczenie. W tej kwestii pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Z myślą o nich przygotowaliśmy poniższy poradnik. Tłumaczymy w nim szczegółowo, czy trzeba ubezpieczyć samochód którym się nie jeździ.

Samochód, który nie jeździ – co ubezpieczeniem?

Zgodnie z polskim prawem, każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest obowiązany posiadać ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC, gdy samochód nie jeździ, jest zatem obowiązkowe. Dotyczy to także sytuacji, w której samochód stoi nieruchomo na parkingu lub w garażu. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zobacz też: Co zapewnia ubezpieczenie od awarii samochodu?

Zobacz też: Uszkodzenie pożyczonego samochodu – rozbite pożyczone auto

Kodeks cywilny w art. 440 mówi, że właściciel pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ten pojazd. Z kolei ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. reguluje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Wynika z niej, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi mieć zawartą umowę ubezpieczenia OC w przypadku, gdy pojazd może poruszać się po drogach publicznych. Nie ma tu jednak wyjątków dla samochodów, które nie są używane i stoją tylko na parkingu lub w garażu.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone przez pojazd nie tylko na drogach publicznych, ale także na terenach prywatnych, w tym na parkingu lub w garażu. Oznacza to, że jeśli samochód, który nie jeździ i nie ma ważnego OC, spowoduje jakąś szkodę, na przykład poprzez odpadnięcie koła i uszkodzenie innego pojazdu, właściciel będzie odpowiedzialny za szkodę i będzie musiał pokryć jej koszty.

Co grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC pojazdu?

Czy trzeba ubezpieczyć samochód którym się nie jeździ? W Polsce posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu zarejestrowanego w kraju. Brak ważnego ubezpieczenia OC jest poważnym naruszeniem prawa i grozi poważnymi konsekwencjami. Jak widać, nawet jeśli samochód nie jeździ ubezpieczenie OC trzeba posiadać.

Zobacz również: Kredyty samochodowe

Właściciel pojazdu, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, może zostać ukarany karą grzywny. Jej wysokość uzależniona jest od tego, jak długo nie ma ważnej polisy.

  • Brak OC do 3 dni – 1400 zł grzywny,
  • Brak OC od 4 do 14 dni – 3490 zł grzywny,
  • Brak OC powyżej 14 dni – 6980 zł grzywny.

Ponadto w przypadku spowodowania wypadku przez pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC, właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim. Oznacza to, że musi on pokryć koszty leczenia, naprawy pojazdów, a także odszkodowania za doznaną krzywdę. Koszty te mogą być bardzo wysokie i przekroczyć możliwości finansowe właściciela pojazdu.

Najlepsze rozwiązanie: sprzedaż lub zezłomowanie

Jeśli właściciel samochodu, który nie jeździ, nie chce ponosić kosztów związanych z jego ubezpieczeniem, a także nie planuje używać go w przyszłości, jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż lub złomowanie pojazdu.

W przypadku sprzedaży, właściciel może spróbować sprzedać pojazd prywatnie lub skorzystać z usług dealerów lub komisów samochodowych. Przy sprzedaży prywatnej należy pamiętać, że samochód musi być opisany dokładnie i prawidłowo, a także musi być podana jego aktualna wartość rynkowa. Przy sprzedaży do komisu samochodowego, należy liczyć się z tym, że cena oferowana za pojazd może być niższa niż oczekiwana.

Jeśli samochód jest już w złym stanie technicznym lub ma duże zużycie, właściciel może zdecydować się na złomowanie pojazdu. W tym przypadku, należy skontaktować się z firmą zajmującą się złomowaniem pojazdów, która odbierze samochód i przeprowadzi jego demontaż w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi.

W każdym przypadku, sprzedaż lub złomowanie pojazdu pozwoli właścicielowi na uniknięcie kosztów związanych z karami za brak ubezpieczenia, a także pozwoli na pozbycie się niepotrzebnego pojazdu i uzyskanie dodatkowych środków finansowych.