Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Porady » Co to jest depozyt bankowy?

Co to jest depozyt bankowy?

depozyt bankowy co to jest

Depozyty bankowe dzielimy na bieżące na żądanie, terminowe oraz oszczędnościowe.

Depozyt bankowy to jedna z podstawowych usług oferowanych przez banki, polegająca na przechowywaniu środków pieniężnych przekazanych przez klientów. Depozyt ten może zostać złożony na określony czas lub bezterminowo. W zamian za przechowywanie środków, banki wypłacają klientom określone oprocentowanie. Co to jest depozyt bankowy? Szczegółowo odpowiadamy w poniższym poradniku.

Depozyt bankowy – definicja pojęcia

Co to jest depozyt bankowy? Depozyt bankowy to umowa zawierana między bankiem a klientem, na mocy której klient przekazuje bankowi swoje środki finansowe, a bank zobowiązuje się do ich przechowywania i wypłacenia w określonym terminie wraz z uzgodnionym oprocentowaniem.

Zobacz też: Ranking lokat

Zobacz też: Ranking kont oszczędnościowych

Depozyt pieniężny w banku to jedna z najpopularniejszych form oszczędzania, umożliwiająca przechowywanie pieniędzy w bezpieczny sposób oraz generowanie dodatkowego dochodu.

Rodzaje depozytów bankowych

Banki oferują swoim klientom różne rodzaje depozytów bankowych, które mogą się różnić pod względem czasu trwania, wysokości oprocentowania, a także dostępności środków. Rodzaje depozytów bankowych są następujące:

  • Depozyty bieżące na żądanie, inaczej a’vista. To najbardziej popularny rodzaj depozytów bankowych. Są to rachunki, na które klient może wpłacać i wypłacać środki w dowolnej chwili, bez żadnych ograniczeń i kosztów. Zwykle nie wymagają one określonej minimalnej kwoty wpłaty, a banki oferują do nich bezpłatne karty debetowe, umożliwiające dokonywanie płatności i wypłat z bankomatów.
  • Depozyty terminowe, inaczej lokaty. To depozyty, na które klient wpłaca określoną kwotę na określony czas, najczęściej od 1 do 12 miesięcy, choć czasami można wybierać dłuższe okresy. W zamian bank zobowiązuje się do wypłacenia klientowi określonej kwoty z oprocentowaniem po upływie okresu depozytu. Oprocentowanie lokat zwykle jest wyższe niż oprocentowanie rachunków bieżących na żądanie, ale klient musi zgodzić się na zablokowanie swoich środków na określony czas.
  • Depozyty oszczędnościowe. Specjalna forma depozytów, która umożliwia oszczędzanie pieniędzy w sposób regularny i stopniowy. Klient ustala z bankiem okres oszczędzania oraz kwoty, które chce regularnie wpłacać na swoje konto oszczędnościowe. W zamian bank zobowiązuje się do wypłacenia klientowi określonej kwoty z oprocentowaniem po upływie okresu oszczędzania. Oprocentowanie depozytów oszczędnościowych jest zwykle niższe niż lokat, ale umożliwiają one regularne i stałe oszczędzanie bez konieczności blokowania całej kwoty oszczędności. Pierwsza wypłata środków z takiego rachunku zazwyczaj jest darmowa, kolejne są już płatne. Depozyty tego typu łączą w sobie najlepsze cechy depozytów tertminowych oraz a’vista.

Oprocentowanie depozytów bankowych

Jakie są odsetki od depozytów bankowych? Wysokość oprocentowania depozytu bankowego zależy od kilku czynników, takich jak:

  • czas trwania umowy,
  • wysokość wpłacanych środków,
  • wysokość stóp procentowych,
  • polityka banku,
  • aktualna sytuacja rynkowa.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, w zależności od umowy zawartej z bankiem. W przypadku oprocentowania stałego, wysokość oprocentowania jest ustalona na cały okres trwania depozytu i nie zmienia się. Natomiast w przypadku oprocentowania zmiennego, wysokość oprocentowania może ulegać zmianom w trakcie trwania depozytu, zależnie od sytuacji rynkowej.

Najwyższe oprocentowanie banki proponują przy depozytach terminowych – lokatach, które trwają minimum 6 miesięcy. Ogólna zasada jest taka, że najlepsze oprocentowanie oferowane jest przy depozytach długoterminowych.