Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Porady » Subkonto ZUS – co to jest i jak działa?

Subkonto ZUS – co to jest i jak działa?

subkonto zus co to za konto

Na subkoncie przechowywane są środki ze składek emerytalnych

Subkonto to specjalny rodzaj rachunku bankowego w ZUS. Zakłada się je osobom należącym do otwartych funduszy emerytalnych a także tym, które po 31 stycznia 2014 roku nie zawarły umowy z OFE. Na subkoncie gromadzone są składki emerytalne. Każdy ubezpieczony posiada swoje subkonto w ZUS, na którym prowadzona jest ewidencja wpłat oraz stanu konta. W poniższym artykule przedstawiamy szereg najważniejszych informacji na temat tego, jak działa subkonto w ZUS.

Subkonto ZUS – definicja

Subkonto to specjalny rodzaj rachunku zakładany wszystkim osobom, które urodziły się po 1968 roku oraz regularnie odkładają comiesięczne składki emerytalne. W przypadku osób, które urodziły się przed 1968 rokiem, składki odkłada się jedynie wtedy, gdy dana osoba należy do OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny).

Zobacz też: Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt lub chwilówkę?

Zobacz też: Wyłudzenie kredytu – jak się bronić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził pierwsze subkonta w 2011 roku. Wówczas obniżono wysokość składek przekazywanych funduszom emerytalnym i zapisano składki na subkontach uruchomionych przez ZUS. W początkowym okresie wysokość składki wynosiła 5% pensji brutto osób ubezpieczonych, a w kolejnych latach odsetek ten spadał. W 2013 roku składka wynosiła 4,5%, zaś w 2014 roku 4,2%.

Jakie informacje są zapisywane na subkoncie w ZUS?

Na subkoncie są zapisywane następujące informacje:

 • wysokość należnych oraz wpłaconych przez posiadacza subkonta składek,
 • zwaloryzowana wysokość wpłaconych składek razem z odsetkami za zwłokę i opłatą prlongacyjną,
 • kwota wpłaconych środków przekazanych przez OFE odpowiadających wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE według stanu na 31 stycznia 2014 r.,
 • wysokość środków odpowiadających wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem wieku niższego o 10 lat niż obowiązujący wiek emerytalny.

Dzielenie środków z subkonta w ZUS – kiedy ma miejsce?

Wszystkie środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, dzieli się jedynie w konkretnych wskazanych przez przepisy prawa okolicznościach, takich jak:

 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwód,
 • ustanie wspólnoty majątkowej w trakcie trwania małżeństwa,
 • śmierć danej osoby, dla której prowadzone jest subkonto,
 • umowne wyłączenie bądź ograniczenie wspólności ustawowej,

W momencie, gdy następuje podział środków z subkonta, wypłata prowadzona jest zawsze na podstawie zawiadomienia przekazanego przez otwarty fundusz emerytalny. W przypadku, gdy dana osoba nie należała do otwartego funduszu emerytalnego, wtedy wypłata i podział środków zgromadzonych na subkoncie może zostać przeprowadzona na podstawie wniosku. Taki wniosek można złożyć w dowolnym oddziale ZUS na terenie Polski.

Czy środki na subkoncie ZUS mogą być dziedziczone?

Posiadacz subkonta ZUS za życia może złożyć stosowne oświadczenie i wskazać w nim osoby, które będą uprawnione do środków zgromadzonych na subkoncie po jego śmierci. Wówczas osoby uprawnione, po złożeniu wniosku, otrzymają należne środki z ZUS.

Z kolei gdy posiadacz subkonta nie złoży takiego oświadczenia, wówczas środki z subkonta wchodzą w skład spadku. Wtedy dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych określonych w przepisach prawa. Trzeba też pamiętać, iż w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wymagał od rodziny zmarłego przedstawienia dokumentów potwierdzających ich prawa dziedziczenia. Do dokumentów tych należą: akt zgonu ubezpieczonego, odpis aktu urodzenia spadkobiercy oraz akt małżeństwa, jeśli zmarły był małżonkiem spadkobiercy. Należy pamiętać, że dokumenty te muszą być przedstawione w oryginalnych egzemplarzach lub poświadczonych notarialnie kopiach.

Jak przekazać środki z subkonta ZUS do OFE?

Każdy, kto odprowadza co miesiąc składki emerytalne ma możliwość podjęcia decyzji, gdzie trafią jego środki. W tym celu można wykorzystać tzw. okno transferowe. Polega to na tym, że mamy prawo do wskazania, czy nasze pieniądze mają znajdować się dalej na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też mają zostać przeniesione do wybranego otwartego funduszu emerytalnego.

Aby możliwa była zmiana miejsca przekazywania części składek emerytalnych, niezbędne jest złożenie „Oświadczenia o przekazywaniu składki”. Wzór takiego dokumentu można znaleźć w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronie internetowej zus.pl. Co ważne – decyzję tę można zmieniać co 4 lata.

Jak sprawdzić subkonto w ZUS?

W jaki sposób sprawdzić ilość zgromadzonych środków na subkoncie ZUS? Jest to bardzo proste. Istnieje kilka sposobów:

 • Skorzystanie z portalu PUE ZUS. Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to system internetowy umożliwiający załatwienie wielu spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, w tym także sprawdzenie stanu subkonta.
 • Telefoniczna infolinia ZUS. Można skorzystać z infolinii ZUS dzwoniąc pod numer 22 560 16 00 lub 801 400 364 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora). Należy podać swoje dane personalne oraz numer PESEL, a konsultant poda informacje na temat stanu subkonta, wpłat oraz prognozy przyszłych emerytur.
 • Osobista wizyta w placówce ZUS. Można udać się osobiście do placówki ZUS i poprosić o wgląd w swoje subkonto. Należy pamiętać, że wizyty w placówkach ZUS mogą być czasochłonne, a w niektórych przypadkach konieczne jest umówienie wcześniej wizyty.