Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Dla zadłużonych » Wykorzystana kwota wolna od zajęcia i środki zwolnione z zajęcia

Wykorzystana kwota wolna od zajęcia i środki zwolnione z zajęcia

Osoby, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja komornicza, niejednokrotnie zastanawiają się, ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego oraz jak wyglądają zasady przeprowadzania egzekucji komorniczych na kontach bankowych. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszy artykuł.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – ile wynosi?

Art. 54 Prawa Bankowego wskazuje, że kwota wolna od zajęcia to taka kwota z wynagrodzenia, która nie może zostać ściągnięta przez komornika w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest co roku zgodnie z ustawą z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość kwoty, którą komornik może zająć z konta jest zatem uzależniona od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. W 2002 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3010 złotych brutto, czyli około 2364 złote netto.

Oznacza to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi w 2022 roku 1658 złotych. Taką kwotę komornik zajmujący konto bankowe musi pozostawić dłużnikowi w każdym miesiącu. Uwaga: zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, którym komornik może zająć nawet 100% wynagrodzenia.

Egzekucja z rachunku bankowego a egzekucja z pensji – różnice

Egzekucja komornicza z konta oraz egzekucja z pensji to dwa zupełnie różne mechanizmy odzyskiwania środków od dłużników przez komorników. Egzekucja z pensji polega na tym, że komornik nie posiada kontroli nad stanem konta osoby zadłużonej oraz nie może kontrolować transakcji na koncie.

W takim przypadku zwraca uwagę wyłącznie na wynagrodzenie. Egzekucja z pensji nie jest prowadzona samodzielnie przez komornika, ponieważ zajęcia pensji dokonuje pracodawca na jego polecenie. Komornik przekazuje sądowy nakaz egzekucji pracodawcy i na tej podstawie dochodzi do zajęcia pensji. Pracodawca samodzielnie przelewa określoną część wynagrodzenia komornikowi, a resztę środków przekazuje pracownikowi. W takim przypadku żadne środki nie są z konta ściągane. Dłużnik może samodzielnie zarządzać swoim kontem bankowym i tylko on ma do niego wgląd.

Egzekucja z rachunku bankowego działa całkowicie inaczej, ponieważ przeprowadzenie takiej egzekucji powoduje, że dłużnik nie może samodzielnie korzystać ze swojego rachunku bankowego. Komornik ma wówczas pełen podgląd na wszystkie transakcje realizowane na rachunku oraz może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące zabierania środków na poczet spłaty długów.

Gdy następuje zajęcie z konta, komornik kieruje się jedną, wcześniej wskazaną zasadą: na koncie dłużnika w każdym miesiącu musi być pozostawiona kwota wynoszącą 75% wynagrodzenia minimalnego w danym roku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – kiedy obowiązuje?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego obowiązuje wyłącznie w konkretnych przypadkach. Mianowicie: zwolnienie z egzekucji z pensji dotyczy tych dłużników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnej.

Umowy zlecenie oraz umowy o dzieło nie są wolne od zajęć komorniczych. Oznacza to, że bez względu na wysokość dochodów uzyskanych z tego typu źródeł, komornik ma prawo zająć 100% takiego wynagrodzenia.

Kwota wolna od potrąceń 2022

Kwota wolna od potrąceń oznacza kwotę, której komornik nie może zająć osobie zadłużonej. Wysokość tej kwoty odpowiada płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. W 2022 roku kwota wolna od potrąceń wynosi 3010 złotych brutto.

Co konkretnie może zająć komornik dłużnikowi?

Komornik może przejąć wszelkiego rodzaju aktywa należące do dłużnika, w tym również środki zgromadzone w banku. Chodzi tutaj zarówno o pieniądze wpływające na prowadzony rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, kontro oszczędnościowe, konto walutowe, obligacje, akcje i inne instrumenty finansowe.

W przypadku, gdy dłużnik prowadzi wspólne konto z inną osobą, komornik jest zobowiązany, by zweryfikować, jaki jest procentowy udział dłużnika w danym rachunku. Wówczas zajęciu komorniczemu mogą podlegać wyłącznie środki należące do dłużnika.

Czego nie może zabrać komornik?

Polskie przepisy dokładnie precyzują, jakich przedmiotów i dóbr nie mogą odbierać komornicy dłużnikom. Czego nie może zabrać komornik w 2022 roku? Komornicy nie mogą odbierać następujących rzeczy:

  • opał,
  • żywność,
  • niektóre elementy wyposażenia domu, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania, np. odzież, bielizna, pościel, naczynia,
  • przedmioty wykorzystywane przez dzieci do nauki,
  • karma dla zwierząt,
  • przedmioty służące do kultu religijnego,
  • produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  • przedmioty niezbędne do właściwego funkcjonowania ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub jego bliskich.