Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Dla zadłużonych » Przedawnienie długów – co to jest i kiedy następuje?

Przedawnienie długów – co to jest i kiedy następuje?

Zdecydowana większość długów w Polsce ma swój „termin ważności”. W fachowej terminologii prawniczej można spotkać się z terminem przedawnienie długu. Okazuje się, że nie wszyscy dłużnicy w Polsce zdają sobie sprawę z tego, że po pewnym czasie może dojść do przedawnienia ich zobowiązań finansowych. Dłużnik ma pełne prawo do odmowy spłacenia swoich zobowiązań wierzycielowi, jeżeli wie o tym, że dany dług uległ już przedawnieniu. Oto pełen pakiet informacji na temat przedawnienia długów. Czym dokładnie ono jest i kiedy do niego dochodzi? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań zamieszczamy poniżej. 

Czym jest przedawnienie długu? 

Przedawnienie długu to pojęcie, które jest zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z tym aktem prawnym, przedawnienie długu jest instytucją, która ma na celu ograniczenie swobody działania wierzycieli, którzy nie mogą działać w sposób niezgodny z prawem. Jeżeli wierzyciel w określonym czasie nie podejmie działań mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika, wtedy ma właśnie miejsce przedawnienie długu. 

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu? Wszystko zależy od rodzaju wierzytelności. Umowa pożyczki przedawnia się po upływie 3 lat, należności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej także po 3 latach, zaś umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ulegają przedawnieniu po 2 latach. 

Czy przedawnienie długu jest równoznaczne z tym, że dług wygasa i wierzyciel nie będzie w jakikolwiek sposób próbował odzyskać należnej kwoty od dłużnika? Trzeba wiedzieć o tym, że wielu wierzycieli mimo przedawnienia długu stara się żerować na niewiedzy dłużników proponując im polubowne załatwienie sprawy.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć o tym, kiedy poszczególne rodzaje zadłużeń ulegają przedawnieniu, aby nie spłacać niepotrzebnie tych długów, które już dawno się „przeterminowały”. Jeżeli nasz dług już się przedawnił i zdajemy sobie z tego sprawę, szanse wierzyciela na wyegzekwowanie od nas tych środków są znikome. 

Wierzyciel może zwrócić się o zwrot środków do dłużnika nie tylko wtedy, gdy nie minął jeszcze termin przedawnienia. Sporo wierzycieli próbuje odzyskać pieniądze także wtedy, gdy już dawno doszło do przedawnienia. Jeżeli osoba zadłużona będzie wiedziała o tym, że wierzyciel nie ma żadnego prawa do tego, aby żądać od niego zwrotu środków, wtedy najpewniej nie będzie musiała nic jemu płacić. Jeśli wierzyciel oddałby sprawę do sądu w przypadku, gdy dług już byłby dawno przedawniony, wtedy z pewnością przegrałby taką sprawę. 

Wierzyciel wytoczył sprawę sądową po przedawnieniu długu – co mogę zrobić? 

Jeśli wierzyciel wytoczy sprawę dłużnikowi już po przedawnieniu długu, a dłużnik nie będzie o tym wiedział, wtedy może okazać się, że dłużnik będzie musiał spłacić swoje zaległości finansowe. Należy wiedzieć o tym, że dłużnik samodzielnie podczas sprawy w sądzie musi powołać się na instytucję przedawnienia. Nie może tego za niego zrobić sędzia czy świadek w sprawie. Z tego powodu warto dokładnie wiedzieć, czy dług, za który zostaliśmy pozwani przez wierzyciela do sądu uległ już przedawnieniu czy wręcz przeciwnie, aby nie narazić się na konieczność spłacania swoich przeterminowanych zobowiązań. 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia – kiedy może nastąpić? 

Przerwanie biegu terminu przedawnienia może nastąpić wtedy, gdy wierzyciel wykona jakieś określone czynności wobec swojego dłużnika. Taką czynnością może być wysyłanie monitów ponaglających w formie listownej czy SMS-owej. Za każdym razem po zrealizowaniu takiej czynności bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i jest liczony od początku. Co gorsze, bieg terminu przedawnienia może być przerywany nieograniczoną liczbę razy.