Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Porady » Wiarygodność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?

Wiarygodność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?

Uzyskanie kredytu gotówkowego w banku wiąże się z koniecznością spełnienia kilku ważnych formalności. Kredytodawcy w sposób szczególny weryfikują wiarygodność kredytową wnioskodawców. Chcą mieć pewność, że osoby, które zaciągają kredyt, poradzą sobie z jego terminową spłatą. Często składamy wniosek o kredyt, jednak okazuje się, że bank przysyła nam odpowiedź negatywną. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jedną z nich jest właśnie wiarygodność kredytowa. Czym dokładnie jest ten wskaźnik oraz co zrobić, by ją poprawić? Dowiedz się, czym jest wiarygodność kredytowa czytając poniższy artykuł. 

Raport BIK – logowanie

Wiarygodność kredytowa – definicja 

Gdy ubiegamy się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny, bank będzie bardzo dokładnie sprawdzał naszą wiarygodność kredytową. Co kryje się pod tym pojęciem? Wiarygodność kredytowa określa, jaka jest dotychczasowa rzetelność danego kredytobiorcy. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę całą dotychczasową historię kredytową klienta – zarówno te zobowiązania, które już zostały spłacone jak i te, które aktualnie są spłacane przez kredytobiorcę. 

W określaniu wiarygodności kredytowej bardzo ważne jest to, czy kredytobiorca spłacał swoje długi w terminie, jaka była ich wysokość oraz rodzaj. Jeśli dany klient wszystkie swoje raty pożyczek i kredytów uiszczał zawsze w odpowiednim terminie, wtedy jego wiarygodność kredytowa zdecydowanie wzrasta. O wiarygodności kredytowej decyduje zatem przede wszystkim cała dotychczasowa historia kredytowa

Jak bank ocenia wiarygodność kredytową klienta? 

Jak banki oraz firmy pożyczkowe oceniają wiarygodność kredytową swoich klientów? Weryfikują historię kredytową wnioskodawców w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Jest to rejestr, w którym przetwarzane są informacje na temat wszystkich zobowiązań finansowych Polaków z uwzględnieniem ich rodzaju, kwot oraz terminu spłaty. W BIK-u przechowywane są informacje nie tylko o kredytach i pożyczkach, ale również kartach kredytowych, ratach 0% oraz limitach debetowych na kontach bankowych. 

Oprócz historii kredytowej w ramach badania wiarygodności kredytowej bank bierze pod uwagę całą współpracę z danym klientem. Jeśli w przeszłości klient spłacał swoje zadłużenia wobec danego banku zawsze na czas, to niewątpliwie ma to pozytywny wpływ na jego wiarygodność kredytową. Ponadto bank bierze pod uwagę cechy kredytobiorcy, takie jak wiek, wykształcenie, sytuacja rodzinna oraz miejsce pracy i uzyskiwane wynagrodzenie. 

Jak samodzielnie sprawdzić swoją wiarygodność kredytową? 

Okazuje się, że własną wiarygodność kredytową można sprawdzić samodzielnie. Wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową BIK i pobierzemy raport. Aby uzyskać raport na temat naszej historii kredytowej w BIK, najpierw trzeba zarejestrować się w serwisie. W formularzu rejestracyjnym trzeba podać swoje podstawowe dane osobowe. W kilka minut możemy dowiedzieć się, jaka jest wiarygodność kredytowa – bez wychodzenia z domu! 

Każdy z nas może pobrać raport BIK całkiem za darmo. Procedura rejestracji na portalu BIK jest banalnie prosta. Wystarczy, że podamy swoje podstawowe dane osobowe oraz potwierdzimy swoją tożsamość.  Bez żadnych opłat otrzymamy pełny raport BIK na temat naszej historii kredytowej, dzięki któremu dowiemy się, czy mamy szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Będą tam uwzględnione wszystkie nasze zobowiązania kredytowe z adnotacjami na temat terminowości w ich spłacie. 

Jak zmienić wiarygodność kredytową? 

Zmiana wiarygodności kredytowej jak najbardziej jest możliwa. To, że w danej chwili nasza wiarygodność kredytowa pozostawia wiele do życzenia, to wcale nie znaczy, że będzie tak również w przyszłości. Wiele zależy od tego, jakie działania podejmiemy. Warto zainwestować w posiadanie dobrej wiarygodności kredytowej. Nikt z nas przecież nie wie, kiedy będzie potrzebował nagłego zastrzyku gotówki. Warto wiedzieć także o tym, że im wyższa jest punktacja w BIK, tym na lepsze warunki kredytu lub pożyczki możemy liczyć. 

Co wpływa na obniżenie wiarygodności kredytowej? Podstawowa rzecz to nieterminowa spłata długów. Spore znaczenie mają także niespłacone karty kredytowe oraz limity odnawialne na koncie osobistym. Dodatkowo, na zmniejszenie wiarygodności kredytowej wpływa również całkowity brak historii kredytowej. Bank wtedy nie ma żadnych informacji na temat danego klienta, dlatego nie wie, jakie ryzyko wiąże się z udzieleniem mu finansowania. 

Co zrobić, by poprawić wiarygodność kredytową? Najlepsza metoda to spłacanie wszystkich aktualnych długów w odpowiednim terminie oraz unikanie kart kredytowych oraz limitów debetowych w koncie. Wyjątkowo skutecznym pomysłem na poprawę tego wskaźnika jest również wzięcie zakupów na raty – mogą one podnieść nasz scoring BIK naprawdę mocno. Oprócz tego, decydując się na kredyt gotówkowy, najlepiej jest złożyć wniosek w tym banku, w którym mamy już konto. Taki bank ma wgląd w nasze wpływy, dlatego jego zaufanie do nas jest zdecydowanie wyższe. 

Podsumowując, jeżeli najpoważniejszą przeszkodą są niespłacone zadłużenia, postarajmy się, aby jak najszybciej je uregulować. Bank widząc, że uporaliśmy się ze wszystkimi poprzednimi długami, znacznie przychylniej będzie spoglądał na złożony przez nas wniosek o kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny.

Co ma wpływ na wiarygodność kredytową? 

W poniższej tabeli przedstawiliśmy elementy mające pozytywny oraz negatywny wpływ na wiarygodność kredytową

Czynniki pozytywnie wpływające na wiarygodność kredytową Czynniki negatywnie wpływające na wiarygodność kredytową 
Terminowa spłata zadłużeń w przeszłości (pożyczek, kredytów, kart kredytowych, debetów, rat 0% itd.). Niespłacone zadłużenia. Jeśli w przeszłości mieliśmy problem z terminową spłatą swoich długów, dla banku jest to znak, iż jesteśmy nierzetelnym klientem.
Raty 0%. Zrobienie takich zakupów pomoże w budowie pozytywnej historii kredytowej oraz zwiększeniu scoringu w BIK. Niespłacone karty kredytowe oraz limity na debecie w rachunku bieżącym. Takie długi w dużym stopniu powodują obniżenie wiarygodności kredytowej, dlatego najlepiej z nich zrezygnować. 
Stała współpraca z jednym bankiem. Jeśli od kilku lat korzystamy z usług tego samego banku, przychylniej będzie spoglądał na złożony przez nas wniosek o kredyt.  Nieudana współpraca z bankiem w przeszłości. Jeśli zaciągaliśmy wcześniej kredyt w danym banku i go nie spłacaliśmy na czas oraz unikaliśmy kontaktu z konsultantami, to uzyskanie kolejnego kredytu może być niemożliwe. 
Częste korzystanie z różnych ofert oraz ich terminowa spłata. Jeśli będziemy zaciągać różne zobowiązania i spłacać je w należytym terminie, banki będą uważały nas za rzetelnego klienta, z którym warto współpracować.  Brak historii kredytowej. Klient, który nie ma historii kredytowej, jest dla banku wielką niewiadomą. Udzielenie kredytu takiej osobie wiąże się ze sporym ryzykiem dla instytucji bankowej. 

Które rejestry dłużników sprawdzają banki? 

Weryfikacja wiarygodności kredytowej polega na pobraniu przez bank raportu na temat historii kredytowej danego klienta. Zdecydowanie najczęściej banki i firmy pożyczkowe pobierają raport BIK, w którym jest określony tzw. scoring. Scoring BIK ma formę punktową. Im więcej punktów ma dany klient, tym jego wiarygodność kredytowa jest większa. 

Banki mogą weryfikować informacje nie tylko w BIK, ale również w innych rejestrach dłużników takich jak: 

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD), 
  • BIG InfoMonitor,
  • RDN. 

Ponadto każdy bank ma nieco inny model scoringowy. Składają się na niego następujące elementy:

  • raport BIK,
  • dotychczasowa współpraca danego klienta z bankiem, 
  • indywidualne cechy konkretnego wnioskodawcy – wiek, płeć, stan cywilny, sytuacja materialna itd. 

Wiarygodność kredytowa a zdolność kredytowa – różnice 

W świecie finansów mamy do czynienia z różnymi pojęciami, które czasem brzmią podobnie, jednak oznaczają zupełnie coś innego. Przykładem są tutaj pojęcia wiarygodność kredytowa oraz zdolność kredytowa. 

Zdolność kredytowa to wskaźnik, w którym bierze się przede wszystkim dochody uzyskiwane przez danego kredytobiorcę. W celu zweryfikowania zdolności kredytowej klient musi przekazać bankowi zaświadczenie o uzyskiwanym dochodzie bądź wyciąg z rachunku bankowego. Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, wówczas jest proszona o przekazanie zeznań PIT za rok ubiegły a także zaświadczeń z ZUS oraz US o niezaleganiu z płatnością należnych składek. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wiarygodność kredytowa uwzględnia coś zupełnie innego. Podstawowym elementem branym pod uwagę przy określaniu wiarygodności kredytowej klienta jest jego dotychczasowa historia kredytowa. Jeśli klient w przeszłości spłacał wszystkie swoje zobowiązania we właściwym terminie oraz posiada odpowiednio wysokie, stabilne dochody, wtedy jego wiarygodność kredytowa oraz zdolność kredytowa powinny zostać uznane przez bank za dobre.