Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Dla zadłużonych » Nie spłacam chwilówek – co mi za to grozi?

Nie spłacam chwilówek – co mi za to grozi?

Pożyczki krótkoterminowe, czyli tzw. chwilówki oferowane przez wyspecjalizowane instytucje pozabankowe cieszą się w ostatnich latach dużą popularnością. Jest to spowodowane przede wszystkim niewielką liczbą formalności. Aby otrzymać internetową pożyczkę, wystarczy posiadać dowód osobisty oraz złożyć prosty wniosek. Niestety, niektórzy zapominają o tym, że chwilówki online mają zazwyczaj bardzo krótki termin spłaty wynoszący zaledwie 30 dni. Co nam grozi, jeśli nie spłacimy pożyczki chwilówki na czas?

Nie spłacasz chwilówki na czas? O tym koniecznie musisz pamiętać! 

Sporo osób decyzję o zaciągnięciu pożyczki chwilówki podejmuje w sposób nieprzemyślany. Termin spłaty wynosi zazwyczaj tylko 30 dni. Gdy zbliża się termin spłaty, niektórzy uświadamiają sobie, że nie dadzą rady oddać gotówki na czas. Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Skontaktować się z firmą pożyczkową czy może unikać jej jak ognia? 

Brak spłaty chwilówki w odpowiednim terminie oczywiście nie jest dobrą sytuacją, jednak nie trzeba od razu wpadać w panikę. Zdecydowana większość firm pożyczkowych stara się zawsze dojść do porozumienia ze swoimi klientami. Najważniejsze jest to, aby skontaktować się z konsultantami pożyczkodawcy jak najszybciej i poinformować ich o całej sprawie – im szybciej to zrobimy, tym lepiej. 

Przeczytaj jeszcze raz umowę pożyczki! 

Jedną z najważniejszych kwestii, którą należy bardzo dokładnie zweryfikować przed podjęciem jakichkolwiek kroków, jest powtórne zapoznanie się ze wszystkimi zapisami umowy pożyczki. W sposób szczególny należy zwracać uwagę na te podpunkty umowy, które dotyczą konsekwencji wynikających z braku terminowej spłaty zaciągniętej chwilówki. Do najważniejszych zalicza się naliczanie odsetek karnych, prowadzenie procedury windykacyjnej wobec dłużnika, a w konsekwencji przekazanie sprawy do komornika. 

W przypadku, gdy termin spłaty naszej pożyczki nie został jeszcze przekroczony, tylko zastanawiamy się nad tym, co może nam grozić po jego upłynięciu, warto bardzo dokładnie przeczytać całą umowę, którą podpisaliśmy z pożyczkodawcą. Zachęcamy, aby szczególną uwagę zwrócić na opis wszystkich konsekwencji, które wyciągnie wobec nas firma pożyczkowa w przypadku, gdy spóźnimy się ze spłatą długu. 

Przedłużenie terminu spłaty – kiedy jest to możliwe? 

Jeśli termin spłaty naszej pożyczki jeszcze nie minął, a my wiemy już, że nie uda nam się jej spłacić na czas, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z konsultantami pożyczkodawcy w celu przedłużenia terminu spłaty chwilówki. Nie wszystkie firmy pożyczkowe umożliwiają przedłużenie terminu spłaty. Dodatkowo, nawet jeśli jest to możliwe, to skorzystanie z takiej usługi będzie wiązało się z naliczeniem dodatkowych kosztów. Im szybciej skontaktujemy się z firmą pożyczkową, tym większa jest szansa na to, że uda się przedłużyć termin spłaty pożyczki. 

Odsetki za brak terminowej spłaty pożyczki 

Podstawową konsekwencją, którą wyciąga firma pożyczkowa wobec nierzetelnego pożyczkobiorcy, jest naliczanie odsetek karnych za opóźnienie. Ich wysokość jest bardzo dokładnie określona w umowie pożyczki. Firmy pożyczkowe muszą oczywiście działać zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. 

Informację o dozwolonej wysokości odsetek za opóźnienie znajdziemy w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Artykuł 481 tego aktu prawnego wskazuje, że wierzyciele mają prawo do potrącania odsetek za opóźnienie – nawet wtedy, gdy nie ponieśli z tego tytułu żadnych dodatkowych szkód. Prawo do naliczania odsetek przysługuje wierzycielom nawet wtedy, gdy przyczyna opóźnienia w spłacie była całkowicie niezależna od dłużnika. 

Jeżeli w umowie pożyczki nie została określona wysokość odsetek, wtedy pożyczkodawca stosuje odsetki ustawowe. Odsetki ustawowe za opóźnienie są określane przez Narodowy Bank Polski. Ich wysokość jest uzależniona od stopy referencyjnej NBP oraz kilku innych czynników. W 2020 roku maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie wynosiły 14%. 

Windykacja 

Wraz z rozpoczęciem naliczania odsetek za opóźnienie firma pożyczkowa może także wszcząć procedurę windykacyjną. Początkowo za prowadzenie działań windykacyjnych odpowiadają pracownicy pożyczkodawcy, a później sprawa jest oddawana do zewnętrznej firmy windykacyjnej. W ramach działań windykacyjnych do dłużnika przesyłane są monity oraz wezwania do zapłaty. Zarówno w formie listownej jak i elektronicznej na pocztę e-mail oraz w wiadomościach SMS. Wiele firm pożyczkowych w sytuacji, gdy dłużnik w sposób uporczywy uchyla się od spłaty swojego zadłużenia, decyduje się na przeprowadzenie windykacji terenowej w jego miejscu zamieszkania. 

Za wszystkie czynności podejmowane w ramach procedury windykacyjnej firma pożyczkowa będzie naliczała stosowne opłaty, które mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do znacznego zwiększenia wysokości naszego długu. Wprawdzie uchwalona kilka lat temu ustawa antylichwiarska ograniczyła maksymalną wysokość opłat windykacyjnych, jednak trzeba pamiętać o tym, że są one pobierane za każdy dzień zwłoki, zatem po pewnym czasie dług i tak może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Wcześniej opłaty windykacyjne wynosiły w niektórych przypadkach nawet kilkaset złotych miesięcznie, zaś obecnie taki koszt może wynieść maksymalnie 6-krotność stopy lombardowej NBP, co daje obecnie 15% w skali roku.

Windykacyjna zewnętrzna 

Z powodu trudności związanych z wyegzekwowaniem długu od nierzetelnego klienta, wiele firm pożyczkowych decyduje się na szybkie przekazanie działań windykacyjnych wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Pracownicy takiej firmy będą nastawieni wyłącznie na to, aby otrzymać od nas jak najwięcej pieniędzy. Trzeba zatem liczyć się z wieloma nieprzyjemnościami, takimi jak rozmowy telefoniczne z windykatorami, SMS-y, listy a w niektórych przypadkach nawet na wizyty windykatorów w miejscu zamieszkania. 

Unikanie kontaktu z windykatorem to nie jest dobra strategia. Zalecamy, aby spróbować dojść do porozumienia z przedstawicielami firmy windykacyjnej. Być może uda się rozłożyć spłatę długu na dogodne raty.

Przekazanie sprawy do sądu – egzekucja komornicza

Jeśli ponaglenia i monity nie przyniosą żadnych oczekiwanych przez firmę pożyczkową efektów, wtedy może ona przekazać sprawę na drogę sądową. Sąd po uzyskaniu pozwu ze strony wierzyciela przeprowadza wówczas tzw. Postępowanie Upominawcze. Obecnie wiele spraw tego typu załatwia się w formie zdalnej. Sporą popularnością cieszy się Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, w skrócie EPU. 

Elektroniczne postępowanie sądowe polega na tym, że dłużnik zamiast zwykłego wyroku otrzymuje na swój adres zamieszkania nakaz zapłaty w formie listownej. W ciągu 14 dni od otrzymania tego pisma dłużnik musi uregulować wszystkie swoje długi. Dłużnik ma oczywiście także prawo, aby od otrzymanej decyzji sądu się odwołać. Jeżeli po otrzymaniu pisma dłużnik w dalszym ciągu będzie uchylał się od spłaty swojego zadłużenia, wówczas sąd podejmuje decyzję o uruchomieniu egzekucji komorniczej, którą przeprowadzi komornik sądowy. 

Warto wiedzieć o tym, że kompetencje komorników sądowych są zdecydowanie szersze od uprawnień pracowników firmy windykacyjnej. Komornik może wejść do naszego domu z użyciem siły. Co gorsze, przysługuje mu także prawo do zajęcia naszego mienia, np. biżuterii, sprzętu elektronicznego, samochodu a także do zajęcia środków z naszego konta bankowego. W przypadku, gdy wysokość naszego zadłużenia jest spora, komornik może nawet zająć nam dom lub działkę. 

Wpis do rejestru dłużników 

Niezwykle dotkliwą konsekwencją braku spłaty chwilówki jest wpisanie naszych danych do jednego z ogólnopolskich rejestrów dłużników. Osoby, których dane znajdą się w takim rejestrze, w przyszłości mają ogromne problemy z uzyskaniem nie tylko kredytu bankowego czy pożyczki, ale nawet z otrzymaniem rat 0% w sklepie ze sprzętem RTV-AGD.

Do najpopularniejszych baz dłużników w naszym kraju zalicza się:

  • Biuro Informacji Kredytowej (BIK),
  • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
  • Krajowy Rejestr Dłużników ERiF,
  • Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Kiedy możemy trafić na czarną listę dłużników? W większości baz wystarczy, że wysokość naszego zadłużenia wynosi minimum 200 złotych, spóźniliśmy się minimum 30 dni z jego spłatą oraz minęło już 30 dni od przesłania przez firmę pożyczkową powiadomienia o opóźnieniu w spłacie oraz o możliwym wpisaniu nas do listy dłużników. 

Informacje o niespłaconych zobowiązaniach konkretnego dłużnika są przechowywane zazwyczaj aż przez 5 lat. Oznacza to, że przez cały ten czas będziemy mieli ogromne trudności z uzyskaniem jakiegokolwiek kredytu czy pożyczki, ale również przy zakupie telefonu na abonament w sieci komórkowej. Konsekwencje wpisu naszych danych do rejestru dłużników są naprawdę dotkliwe.

Czy za niespłaconą pożyczkę można trafić do więzienia? 

Niespłacona pożyczka chwilówka może być powodem, aby trafić za kratki? Wielu dłużników skarży się, iż komornicy oraz windykatorzy straszą ich, że jeśli nie spłacą swoich długów, wkrótce trafią do więzienia. Czy rzeczywiście z powodu niespłaconej pożyczki można wylądować w więzieniu? Absolutnie nie! Jeśli kiedykolwiek komornik lub windykator będą straszyć nas więzieniem, to nie mamy się czego obawiać. Ponadto, taką sytuację można zgłosić na policji jako nękanie. 

O tym, że niespłacona pożyczka nie może być powodem do trafienia do więzienia, mówi bardzo dokładnie Kodeks Karny. Okolicznością, która może spowodować wyciągnięcie konsekwencji jest zatajenie majątku przed zapowiedzianą egzekucją komorniczą. Ponadto, kara pozbawienia wolności może zostać zasądzona także wtedy, gdy wyłudziliśmy kredyt lub pożyczkę poprzez złożenie nieprawdziwego oświadczenia odnośnie uzyskiwanych dochodów. 

Nie spłacam chwilówek w 2021 roku – jakie czekają mnie konsekwencje?

W 2020 roku rozpoczęła się pandemia koronawirusa, która spowodowała ogromny kryzys gospodarczy na całym świecie. Wielu polskich konsumentów z powodu pandemii znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. Czy firmy pożyczkowe złagodziły z tego powodu swoją politykę wobec klientów, którzy spóźniają się ze spłatą długów? Niekoniecznie. Działania podejmowane wobec pożyczkobiorców, którzy nie spłacają długu na czas, są dokładnie takie same jak przed rozpoczęciem pandemii. 

W 2021 roku konsekwencje braku spłaty chwilówki nie uległy żadnym zmianom. Wszystkie działania podejmowane przez firmy, gdy nie spłacamy chwilówki, zostały omówione powyżej. Jeśli wiemy, że nie poradzimy sobie ze spłatą zaciągniętej pożyczki, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą pożyczkową. Najlepiej, gdy próba kontaktu zostanie nawiązana jeszcze przed upływem pierwotnego terminu spłaty. Wówczas możliwe jest skorzystanie z usługi przedłużenia terminu lub refinansowania pożyczki. 

Jeżeli nie skontaktujemy się z firmą pożyczkową oraz nie spłacimy swoich długów, wówczas firma pożyczkowa wyciągnie wszystkie konsekwencje wyszczególnione w umowie pożyczki – uruchomi procedurę windykacyjną, wpisze dłużnika do bazy dłużników, przekaże sprawę do sądu, co zaowocuje przeprowadzeniem egzekucji komorniczej.