Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Dla zadłużonych » Jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego?

Jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego?

Komornicy często zajmują wynagrodzenie dłużników, którzy nie spłacają swoich zobowiązań finansowych przez długi czas. W niniejszym artykule omawiamy, jakie uprawnienia ma komornik w zakresie zajmowania wynagrodzeń oraz udzielamy porad dotyczących pisania wniosku o zwolnienie konta bankowego skierowanego do komornika. Zapraszamy do lektury.

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika

Wiele osób zaciąga pożyczki krótkoterminowe, tzw. chwilówki. Niestety, wiele osób podejmuje decyzję o zaciągnięciu zobowiązań bez przeanalizowania swojej sytuacji finansowej, co rodzi problemy z ich późniejszą spłatą. Częstym problemem jest zajęcie rachunku bankowego przez komornika. Kiedy do tego dochodzi?

Zobacz też: Jak szybko komornik dowie się o nowym koncie?

Aby zająć konto dłużnika, komornik musi przesłać pracodawcy pismo z informacją o zajęciu wynagrodzenia oraz żądaniem dokonywania potrąceń powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Wówczas to pracodawca jest zobowiązany do poprawnego obliczania kwot, które mają zostać przekazane na rachunek komornika oraz do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia dłużnika.

Warto zaznaczyć, że wysokość kwoty wolnej od zajęcia jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. W roku 2023 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 490 zł brutto.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują pracodawcy dokonywanie potrąceń w wysokości 60% wynagrodzenia netto dłużnika podczas egzekucji długów niealimentacyjnych. Minimalne wynagrodzenie netto w roku 2023 wynosi 2 709,48 zł, co oznacza, że dłużnik otrzyma 1 625,69 zł. W przypadku długów alimentacyjnych nie ma ustalonej kwoty wolnej od zajęcia, co oznacza, że wynagrodzenie dłużnika alimentacyjnego może zostać zmniejszone nawet o 3/5.

Zobacz też: Co zrobić, by komornik zszedł z pensji?

W przypadku egzekucji innych należności niż alimenty, pracodawca musi pozostawić dłużnikowi kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu ustalonemu przez stosowne rozporządzenie w danym roku. Maksymalny limit zajęcia wynagrodzenia przez komornika w przypadku egzekucji innych należności wynosi zawsze 50%, co ma szczególne znaczenie dla osób z wyższymi wynagrodzeniami, ponieważ im wyższe wynagrodzenie, tym większa kwota może zostać zajęta przez komornika. Na przykład, jeśli dłużnik zarabia 5000 złotych netto miesięcznie, to kwota wolna od zajęcia wynosi 50%, czyli 2500 złotych.

Długi alimentacyjne a blokada konta

Zmiany w przepisach dotyczących dłużników alimentacyjnych sprawiły, że obecnie nie ma kwoty wolnej od zajęcia na rachunkach bankowych „alimenciarzy”. W praktyce oznacza to, że instytucja bankowa może zablokować cały rachunek dłużnika alimentacyjnego i przekazać środki na rzecz komornika.

Przeczytaj także: Dziedziczenie długów – do którego pokolenia obowiązuje?

W przypadku egzekucji innych długów, obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która wynosi w 2023 roku:

  • 2617,50 zł – od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.;
  • 2700,00 zł – od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

Warto pamiętać, że jeśli dłużnik otrzymał już potrącone przez pracodawcę wynagrodzenie, to komornik nie może potrącać tych pieniędzy po raz drugi, bez względu na rodzaj długu (alimentacyjny czy inny), gdyż byłoby to nielegalne.

Podwójne zajęcie pensji – jak tego uniknąć?

Często dochodzi do sytuacji, że rachunek bankowy dłużnika jest zajmowany dwukrotnie. Komornik zajmujący konto nie ma wiedzy na temat obecności środków na rachunku ani o ich pochodzeniu. Dlatego dłużnik powinien utrzymywać stały kontakt z komornikiem i poinformować go o tym, że już potrącono część wynagrodzenia na rzecz wierzyciela, aby uniknąć takiej sytuacji.