Szybki Zysk – darmowe pożyczki i kredyty online

Aktualne rankingi pożyczek, kredytów i kont bankowych

Strona główna » Porady » Co to jest kredyt? Wszystko, co musisz wiedzieć

Co to jest kredyt? Wszystko, co musisz wiedzieć

Kredyt to produkt finansowy, którego definicja jest ściśle określona w polskich przepisach prawnych. Każdego dnia tysiące osób poszukują rzetelnych informacji na temat definicji kredytu. W poniższym artykule wyjaśniamy, co to jest kredyt, jakie są jego funkcje oraz znaczenie.

Kredyt – definicja pojęcia

Co to jest kredyt? Definicja kredytu znajduje się w ustawie Prawo bankowe. Czytamy tam, że w wyniku podpisania umowy bank jest zobowiązany do przekazania do dyspozycji kredytobiorcy na określony czas wskazanej kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na wskazany cel, zaś kredytobiorca musi korzystać ze środków zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w umowie a także zwrócić pożyczone środki wraz z odsetkami w ustalonych terminach.

Tym samym oznacza to, że kredyt gotówkowy udzielany jest przez banki osobom indywidualnym na określoną kwotę i na wskazany cel. Aby przekazanie środków było możliwe, konieczne jest podpisanie stosownej umowy. Podpisując umowę z bankiem należy dokładnie zapoznać się z zasadami spłaty – zwłaszcza chodzi tutaj o koszty oraz termin zwrotu środków.

Cechy kredytu

Kredyt to zobowiązanie, które posiada następujące cechy:

 • celowość – pieniądze uzyskane z kredytu przeznacza się na jasno określony cel,
 • odpłatność – kredytobiorca jest zobowiązany do przekazania wynagrodzenia instytucji, która udzieliła mu kredytu – chodzi tu głównie o odsetki i prowizję,
 • terminowość – umowa kredytu dokładnie reguluje, w jakim terminie powinny zostać zwrócone pożyczone środki,
 • zwrotność – osoba zaciągająca kredyt musi zwrócić kwotę pożyczki razem z naliczonymi opłatami dodatkowymi we wskazanym terminie,
 • zabezpieczenie – banki w celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klientów wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Kredyt – jakie są jego funkcje?

Istnieją cztery podstawowe funkcje kredytów:

 • emisyjna – chodzi o wprowadzenie środków pieniężnych do obiegu,
 • dochodowa – polega ona na uruchomieniu mechanizmu przyrostu dochodów, co pozwala rozwijać działalność gospodarczą,
 • stymulacyjna – polega na wykorzystywaniu instrumentów polityki kredytowej w celu zwiększania wzrostu gospodarczego,
 • restrukturyzacyjna – idea polegająca na intensyfikowaniu korzystnych przemian własnościowych i strukturalnych w gospodarce narodowej.

Zdolność kredytowa

Banki przed wydaniem decyzji o udzieleniu kredytu danemu klientowi przeprowadzają wnikliwą ocenę jego zdolności kredytowej. Definicja zdolności kredytowej znajduje się w art. 70 Prawa bankowego i brzmi następująco:

„Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”

Podczas dokonywania oceny zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę kwestie takie jak:

 • wysokość dochodów wnioskodawcy,
 • forma zatrudnienia – premiowani są klienci zatrudnieni na umowę o pracę,
 • wysokość wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania,
 • dotychczasowa historia kredytowa – osoby, które w przeszłości nie spłacały swoich zobowiązań finansowych w terminie a ich dane widnieją w BIK, mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu gotówkowego.

Rodzaje kredytów

Banki posiadają szeroką ofertę kredytów, takich jak:

Od czego zależy koszt kredytu?

Na ostateczny koszt kredytu wpływ ma wiele czynników. Zaliczamy do nich:

 • oprocentowanie,
 • wysokość prowizji,
 • ubezpieczenie,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • inne opłaty dodatkowe,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat.

Kredyt a pożyczka – różnice

Liczba różnic pomiędzy kredytem a pożyczką jest dość duża. Niektórzy używają tych pojęć zamiennie, co jest błędem. Podstawowa różnica polega na tym, że kredyty gotówkowe udzielane są wyłącznie przez banki, zaś pożyczek mogą udzielać nawet osoby prywatne. Najważniejsze różnice między kredytem a pożyczką omawiamy w poniższej tabeli.

  Kredyt Pożyczka
Forma umowy Wyłącznie pisemna Do kwoty 1000 zł dowolna
Regulacje prawne Ustawa Prawo bankowe, Kodeks cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim Kodeks cywilny, ustawa o kredycie konsumenckim
Przedmiot umowy Środki finansowe Środki finansowe bądź określone przedmioty
Strona przyznająca finansowanie Wyłącznie banki Instytucje i osoby prywatne
Cel Wskazany w umowie Dowolny
Okres spłaty Wskazany w umowie Wskazany w umowie
Koszty Odsetki, prowizje, opłaty dodatkowe Pożyczka może być całkowicie darmowa (po spełnieniu warunków)